Tradițional, sărbătoarea recoltării ultimului spic, este marcată de către colaboratorii AMG Kernel SRL la finele companiei de recoltare a cerealelor de I grupă. Rezultatele obținute de cca 5,5 tone de grîu la ha de pe o suprafță de 1400 ha și 6,2 tone de orz la ha de pe o suprafață de 121 ha– vorbesc de la sine de munca și sudoarea cu care a fost stropită recolta anului 2016.