Compania “AMG-KERNEL” SRL – liderul de pe piaţa Republicii Moldova în ceea ce priveşte cultivarea materialului săditor altoit de înaltă calitate al celor mai bune soiuri de nuci adaptate local – a fost fondată în anul 1999 şi de atunci se bucură de o dezvoltare continuă. Cuvântul "Kernel" a fost împrumutat de la nişte întreprinzători greci şi se traduce ca "nucleu".

“AMG-KERNEL” SRL este o întreprindere multi-profil cu 185 de angajaţi. Activitatea curentă a Companiei cuprinde astfel de ramuri ale economiei naţionale cum sunt agricultura, prelucrarea producţiei agricole (grâu, orz, porumb, floarea soarelui, soia etc.), dezvoltarea pepinierelor, horticultura şi prestarea serviciilor de transport cargo.

Compania prelucrează 5 mii hectare de teren propriu pentru culturi agricole.

Unul dintre domeniile de activitate ale Companiei este creşterea şi prelucrarea nucilor. Sunt realizate lucrări de plantare a livezilor de nuc pe o suprafaţă de 2000 de hectare. În prezent au fost plantate livezi pe 800 hectare, din care 75% sunt deja pe rod. Activitatea companiei este orientată spre cultivarea produselor ecologice. Pepiniera produce puieţi de nuc de 2 ani pe baza celor mai bune soiuri indigene de nuc adaptate local. Asortimentul cuprinde mai mult de 6 soiri de nuci. Aceste soiuri provin din cele mai bune soiuri locale obţinute din populaţiile semincere şi studiate timp de mai mult de 40 de ani în diverse livezi experimentale.
Actualmente, dorim să vă atragem atenţia nu doar la anvergura producţiei noastre, dar şi la noua etapă calitativă de dezvoltare a companiei. Odată ce am ajuns la hotarul marcat mai ieri, cu certitudine vom trasa alte obiective şi alte scopuri.

Dezvoltare continuă – aceasta este baza existenţei Companiei noastre.