1.    Stabilirea contactului cu reprezentantul Companiei pe baza de feedback.
2.    Recepţionarea unei consultaţii preventive şi a proiectului de contract.
3.    Încheierea contractului de cumpărare-vânzare a producţiei.
•       persoană fizică (buletin de identitate);
•       persoană juridică (certificat de înregistrare a întreprinderii).
4.    Expedierea facturii pentru achitare conform contractului.
5.    Achitarea plăţii în acont (20% din suma contractului). Forma plăţii:
•       în numerar – achitarea în casa întreprinderii în lei la cursul de schimb al BNM în ziua achitării;
•       prin virament – transfer pe contul de decontare al întreprinderii în lei la cursul de schimb al BNM în ziua efectuării transferului.
6.    Achitarea finală pentru producţie (conform contractului de cumpărare – vânzare).
7.    Perfectarea documentelor (factura fiscală şi certificatul de calitate a producţiei).
8.    Expedierea producţiei de la depozitul vânzătorului (cu mijlocul de transport al cumpărătorului).
9.    Consultare din partea agronomului în procesul de plantare a puieţilor.