Agricultura de precizie a obţinut un ritm rapid de dezvoltare şi se soldează cu reducerea preţului de cost al producţiei agricole.

În anul 2014 Compania “AMG KERNEL” SRL a efectuat investiţii în tehnologii ale agriculturii de precizie de la Compania Trimble, care include astfel de metode cum sunt: sisteme de conducere în paralel pe baza poziţionării prin satelit, introducerea localizată (diferenţiată) a fertilizanţilor şi a mijloacelor de protecţie a plantelor, introducerea localizată a materialului săditor, controlul secţiunilor de semănat, monitorizarea recoltei. Sistemul de conducere în paralel i-a permis Companiei să sporească eficacitatea exploatării maşinilor agricole, fapt ce s-a soldat cu economisirea a 10%-15% din materialul săditor, fertilizanţilor, chimicalelor şi carburanţilor datorită reducerii numărului de omisiuni şi suprapuneri în timpul semănatului şi stropitului.
În anul 2015 Compania a continuat dezvoltarea pe această dimensiune, investind în utilizarea staţiei de bază RTK, care garantează exactitatea semnalului ±2,5 cm, necesară pentru introducerea şi utilizarea tehnologiilor de prelucrare a solului în benzi (Strip Till).