Tehnologia de cultivare a solului este o artă ce cuprinde un spectru larg de metode care-şi propun să creeze condiţii avantajoase pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor. Procesul tehnologic include procedurile realizate din momentul eliberării terenului de culturile precedente şi până la recoltare inclusiv.
În vederea asigurării eficiente şi raţionale cu resursele productive necesare (maşini agricole, fertilizanţi, material semincer etc.) specialiştii Companiei “AMG KERNEL” SRL elaborează diverse opţiuni de tehnologie de prelucrare a solului în funcţie de rotaţia culturilor.
În prezent, de rând cu tehnologia clasică (prin arătură anuală cu întoarcerea brazdei) de creştere a culturilor agricole, Compania a extins considerabil suprafeţele terenurilor unde sunt practicate tehnologii de protecţie a solului şi de economisire a resurselor, inclusiv:
•    Mini Till – prelucrarea minimă (fără arat) a solului;
•    Strip Till – prelucrarea solului în benzi.

Sistemul de tehnologii eficiente din punct de vedere energetic de prelucrare a solului constituie pentru Companie o prioritate pentru viitorul apropiat.