În prezent, Compania “AMG KERNEL” SRL dispune de cea mai mare, ca şi suprafaţă, livadă de nuci din Republica Moldova, care ocupă 800 hectare, din care circa 75% sunt pe rod. În perspectivă se planifică extinderea suprafeţei livezilor până la 2000 de hectare.

Livezile sunt plantate conform schemei clasice.

Odată cu obţinerea noilor soiri de nuci cu fructificare laterală livezile sunt plantate după tehnologii intensive.
Livezile sunt plantate cu material săditor propriu şi constituie proprietatea “AMG KERNEL” SRL.